Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporcionen les següents dades:

Nom: AIR CARGO CLUB

NIF: G-61214219

Adreça Registrada: Círculo Ecuestre, Balmes 169 Bis, 08006 Barcelona (Espanya)

Correu Electrònic: [email protected]

Telèfon de Contacte: +34 639 142 313

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atorga l'estat d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Aquestes condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que puguin ser obligatòries.

3. ÚS DEL LLOC WEB

AIR CARGO CLUB proporciona l'accés a una multitud d'informacions, serveis o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a AIR CARGO CLUB o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que pugui ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable de proporcionar informació verídica i legal.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que AIR CARGO CLUB ofereix a través del seu lloc web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a no fer-los servir per a:

1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

2. Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

3. Provocar danys als sistemes físics i lògics d'AIR CARGO CLUB, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment.

AIR CARGO CLUB es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, AIR CARGO CLUB no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

AIR CARGO CLUB compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a AIR CARGO CLUB, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si s'escau. Així mateix, AIR CARGO CLUB informa que compleix amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment pel tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AIR CARGO CLUB, per si mateix o com a llicenciataria, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (incloent, però sense limitar-se a, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat d'AIR CARGO CLUB o dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. Conforme al que disposen els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent la modalitat de posar-los a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol mitjà i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'AIR CARGO CLUB. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'AIR CARGO CLUB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic, únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se d'eliminar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d'AIR CARGO CLUB.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

AIR CARGO CLUB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar, incloent-hi, però sense limitar-se a, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o perjudicials en els continguts, malgrat haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

AIR CARGO CLUB es reserva el dret de fer canvis al seu portal com ho consideri oportú sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d'aquest i la manera com aquests es presentin o estiguin ubicats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En cas que AIR CARGO CLUB proporcioni enllaços o hipervincles a altres llocs web d'Internet, AIR CARGO CLUB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AIR CARGO CLUB assumirà cap responsabilitat pel contingut d'una enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà l'existència tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs web d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ

AIR CARGO CLUB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d'un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS

AIR CARGO CLUB perseguirà el incompliment d'aquestes condicions, així com qualsevol ús indegut del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

AIR CARGO CLUB podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades aquí, debidament publicades com apareixen aquí.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre AIR CARGO CLUB i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.